Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Els Serveis Socials municipals augmenten un 8% el nombre d’entrevistes

30 de juny de 2022

El regidor de Drets Socials, Ramon Zaballa, acompanyat de Montserrat Domènech, directora dels Serveis Socials, i de Nati Santacana, coordinadora dels equips bàsics d’atenció social, ha presentat aquest dimecres les memòries dels Serveis Socials Bàsics de Vilafranca corresponents a l’any 2021.

En primer lloc, Ramon Zaballa ha volgut destacar l’alt nivell d’implicació dels equips tècnics de la regidoria a l’hora de “donar resposta a les necessitats de les persones que acudeixen al servei. Una vegada més s’ha de posar en relleu que Vilafranca disposa d’un equip professional de gran nivell.”  

Pel que fa a les xifres, durant l’any 2021, els Serveis Socials municipals han atès gairebé 4.552 persones (un 11,26% de la població) i s’han donat d’alta 531 expedients. S’han incrementat un 8% el nombre d’entrevistes seguint la mateixa dinàmica que anys anteriors. Les problemàtiques detectades són múltiples, però en destaquen les referents a mancances socials, seguides de les econòmiques, laborals i de salut.

El regidor ha volgut posar de relleu que gairebé 3 de cada 4 persones usuàries dels Serveis Socials Municipals (un 72,5%) són de nacionalitat espanyola, un 16,6% d’Àfrica, un 8,4% d’Amèrica Llatina i un 1,6 d’altres països europeus. “Aquestes dades desmenteixen segons quines llegendes urbanes que tots sentim alguna vegada”, ha ressaltat.

Quant al Servei d’Orientació i Informació (SOI), s’han atès 967 persones. El 50% de les urgències ateses pel servei són demandes de tipus habitacional.

El regidor ha exposat que continua l’increment de complexitat dels casos, ja que de mitjana  cada expedient respon a unes 6 problemàtiques simultàniament.

Ha destacat també el volum important de situacions de risc en infants i adolescents. L’any 2020 hi havia 58 expedients en intervenció o seguiment per part de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència EAIA i aquest 2021 en són 62. Al respecte, cal destacar la qualitat del treball col·laboratiu amb els serveis de salut i de salut mental del territori.

Pel que fa a l’atenció a la dependència, les dades permeten afirmar que hi ha un augment dels tràmits, de la complexitat i de la fragilitat de les persones usuàries. A nivell de persones grans s’observa un augment de les problemàtiques d’habitatge, econòmiques i de salut mental. Continuen donant-se aspectes de claudicació familiar.

Els Serveis d’Inserció Socioeducativa (SIS) com la Casa petita, el Centre Obert o el servei SIS Adolescents, considerats uns serveis importants en la prevenció de casos i en la implicació de les famílies en la seva solució, es destaca el nombre de persones ateses: 757, quan l’any 2020 van ser 667.

375.000 euros en ajuts directes

En relació a les xifres econòmiques i d’atenció, Ramon Zaballa ha ressaltat que l’Ajuntament de Vilafranca ha aportat 375.000 euros en ajuts directes per urgència social, casals d’estiu, càtering social, pobresa energètica, ajuts alimentaris, etc.

En relació als programes d’envelliment actiu, Zaballa exposa que durant el darrer quadrimestre de l’any 2021 es va retornar a una certa normalitat, sobretot en els tallers de la Memòria (153 participants) en els tallers d’activitats saludables i en els quatre grups de treball del programa “Obrint camins” (40 persones).

També va destacar que durant la campanya de Nadal Solidari es van atendre a 351 persones majors de 80 anys que viuen soles. Arribat aquest punt, el  regidor ha volgut expressar una vegada més l’agraïment a les 88 persones voluntàries que van participar activament en aquesta campanya.

Pel que fa als casals municipals de gent gran, 279 persones majors de 65 anys participen en les diferents activitats que s’hi organitzen. Cal dir que el percentatge ha baixat respecte als anys anteriors a la pandèmia.

Finalment, el regidor Zaballa ha destacat el “cert retorn a la normalitat que s’està copsant al Servei. Un retorn que està afavorit per la professionalitat d’un equip tècnic que, malgrat les dificultats, està contenint les llistes d’espera a nivells més que acceptables”.

Aquest anys 2021 s’ha aplicat el Reglament municipal de prestacions econòmiques de caire social. Aquest fet comporta major transparència en l’adjudicació dels ajuts i sobretot dona seguretat tècnica a qui els aplica.

Per acabar, Zaballa apostava per un serveis que fomentin la “prevenció i el treball comunitari. Hem de donar resposta a qui té necessitats, però hem de ser proactius en la detecció de problemàtiques en fase inicial”. Al respecte, ha posat en valor els Serveis d’Intervenció Socioeducativa i els grups de treball comunitari de les persones grans.

pujar inici