Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

El teatre municipal Cal Bolet comença la nova temporada amb millores en l’accessibilitat i l’atenció al públic

13 de octubre de 2021

El Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) és una xarxa integrada per teatres i auditoris de tot el territori català creada amb l’objectiu de consolidar l’activitat cultural als municipis catalans i de distribuir-la homogèniament, per tal de garantir el dret de la ciutadania d’accedir en condicions d’igualtat a la cultura.

Com a membres d’aquesta xarxa, el teatre Cal Bolet i l’Auditori Municipal de Vilafranca van entrar dins la categoria E3 l’any 2019.

Els equipaments dins d’aquesta categoria s’han vist beneficiats pel pla d’accessibilitat elaborat per la Subdirecció General de Promoció Cultural.

En el cas del Teatre Municipal Cal Bolet, després que la Generalitat realitzés l’auditoria corresponent, s’han començat a produir les intervencions que caldrà anar implementant per observar la normativa d’accessibilitat seguin l’esmentat pla.

D’entre aquestes millors destaca l’adaptació de les taquilles realitzada fa uns mesos per fer-les accessibles a persones amb mobilitat reduïda. Les taquilles disposen de bucle magnètic per millorar la comunicació amb les persones que puguin presentar mancances auditives.

Durant aquest estiu s’ha fet la instal·lació de franges podotàctils al vestíbul el teatre, als accessos a la sala i al seu interior. Les franges podotàctils són superfícies amb un relleu particular  incorporat en el sòl perquè les persones invidents o amb poca visió puguin detectar-lo i reconèixer-lo com un senyal d'alerta o precaució.

Abans d’acabar l’any resten pendents altres millores per adaptar el teatre a la normativa corresponent. S’intervindrà en les escales d’accés als pisos superiors i en l’accés al vestíbul.

S’espera que la Generalitat revisi properament l’Auditori municipal amb l’auditoria que determinarà quines intervencions requereix aquest equipament.

   

pujar inici

Accessibilitat