Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està presidida per l'Alcalde de la Corporació i un nombre de membres que no pot excedir d'un terç del total dels regidors i regidores de dret de l'Ajuntament.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès està presidida per l'alcalde Pere Regull i Riba i integrada a més pels cinc regidors següents: Francisco Romero i Gamarra, Aureli Ruiz i Milà, Ramon Zaballa i Serra, Joan Manel Montfort i Guasch, Lourdes Sánchez López i Ricard Rafecas Ruiz.

Es nomenen tinents d'alcalde primer, segon, tercer, quart, cinquena i sisè d'aquest Ajuntament els regidors Francisco Romero i Gamarra, Aureli Ruiz i Milà, Ramon Zaballa i Serra, Joan Manel Montfort i Guasch, Lourdes Sánchez López i Ricard Rafecas Ruiz, respectivament.

En els supòsits d'absència, de vacant o de malaltia de l'alcalde, s'ha d'establir per decret quin tinent d'alcalde el substitueix i, en el cas que no s'hagi dictat un decret exprés, la substitució es farà automàticament seguint l'ordre de nomenament entre els tinents d'alcalde presents a l'Ajuntament.

Amb caràcter general, la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària a la Casa de la Vila cada dimarts, o el dia hàbil immediat posterior, a les 9 hores.

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici

Accessibilitat