Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Tauler d'Anuncis OLH, Actes i Legislació d'Habitatge

Publicació d'informacions oficials de l'Oficina Local d'Habitatge i legislació d'Habitatge.

Ajuts MITMA 2021

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_19_07_2021-13_02_08

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_13_08_2021-11_36_51

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_20_09_2021-11_15_34

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_001-2021__23_11_2021-21_24_17

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_002-2021__24_11_2021-02_42_34

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_003-2021__24_11_2021-10_55_32

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_004-2021__24_11_2021-14_53_04

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_005-2021__24_11_2021-17_52_22

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_006-2021__24_11_2021-21_51_43

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_007-2021__25_11_2021-02_13_14

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_008-2021__25_11_2021-10_53_11

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_009-2021__25_11_2021-14_30_56

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_010-2021__25_11_2021-17_28_02

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_011-2021__25_11_2021-21_21_00

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_012-2021__26_11_2021-01_27_31

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_013-2021__26_11_2021-14_43_16

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_014-2021__26_11_2021-17_35_25

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_015-2021__26_11_2021-20_40_20

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_016-2021__27_11_2021-00_38_35

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_017-2021__27_11_2021-05_29_30

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_018-2021__27_11_2021-10_20_02

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_019-2021__27_11_2021-13_40_06

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_020-2021__27_11_2021-16_29_56

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_021-2021__27_11_2021-19_09_39

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_022-2021__27_11_2021-22_54_42

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_023-2021__01_12_2021-17_31_14

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_025-2021__28_11_2021-19_10_49

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_026-2021__28_11_2021-22_33_53

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_027-2021__29_11_2021-02_09_35

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_028-2021__29_11_2021-10_22_04

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_030-2021__29_11_2021-16_16_20

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_054-2021__16_12_2021-12_00_10

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_058-2021__23_12_2021-15_56_02

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_059-2021__31_12_2021-09_36_55

 

Ajuts COVID i PEEU Prestacions Econòmiques d'Especial Urgència 2021

Requeriments_documentació_Requeriment__SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_11_03_2021-14_59_18

Requeriments_documentació_Requeriment__SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_12_03_2021-09_51_36

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_24_03_2021-09_14_54

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_003-2020_Ajuntament_de_Vilafranca__26_03_2021-11_07_40

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_045-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__16_04_2021-15_35_36

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_052-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__08_05_2021-15_12_06

Resolució_favorable_COVID_SMHV_F_027-2020_Ajuntament_de_Vilafranca__23_04_2021-11_42_03

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_19_05_2021-13_59_09

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_10_06_2021-13_16_24

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_Lloguer_SMHV_D_006-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__11_06_2021-08_24_26

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_13_07_2021-11_16_49

Requeriments_documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge__VG_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_15_07_2021-10_56_47

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_168-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__16_07_2021-16_10_56

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Continuïtat_SMHV_F_169-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__16_07_2021-16_21_25

Requeriments_documentació_Requeriment_LloguerCovid_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_20_07_2021-12_23_28

Requeriments_documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge__VG_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_20_07_2021-12_14_36

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_190-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__09_09_2021-13_43_05

Requeriments_documentació_Requeriment_QuotesHipotecàries_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_21_09_2021-11_45_29

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_205-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__29_09_2021-13_41_24

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_VG_PARTIDA_1541_Continuïtat_SMHV_F_207-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__29_09_2021-15_02_09

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_Lloguer_SMHV_D_034-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__21_10_2021-14_04_08

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_274-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__16_11_2021-14_26_01

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_21_12_2021-12_06_49

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_LloguerCovid_SMHV_D_057-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__29_12_2021-11_58_42

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_326-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__31_12_2021-11_12_19

Ajuts al lloguer per a Persones Grans LG/BG 2020
Ajuts MITMA 2020: Resolucions Favorables

RESUM RESOLUCIONS  MITMA Fins a 18_12_2020

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_001-2020__12_12_2020-16_39_24

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_002-2020__12_12_2020-17_15_23

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_003-2020__15_12_2020-18_42_42

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_004-2020__12_12_2020-18_36_34

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_005-2020__15_12_2020-21_17_25

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_006-2020__12_12_2020-20_22_06

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_007-2020__12_12_2020-21_41_48

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_008-2020__12_12_2020-22_54_21

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_009-2020__13_12_2020-00_31_59

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_010-2020__13_12_2020-03_09_57

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_011-2020__13_12_2020-07_15_42

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_012-2020__13_12_2020-08_19_00

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_013-2020__13_12_2020-11_41_47

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_014-2020__13_12_2020-12_44_38

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_015-2020__13_12_2020-13_52_09

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_016-2020__13_12_2020-14_58_02

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_017-2020__14_12_2020-03_40_23

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_033-2020__15_01_2021-14_24_48

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_034-2020__16_01_2021-04_11_24

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_035-2020__15_01_2021-17_58_18

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_036-2020__16_01_2021-11_44_07

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_037-2020__16_01_2021-17_59_07

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_045-2020__29_01_2021-17_47_20

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_046-2020__30_01_2021-03_39_46

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_049-2020__31_01_2021-20_49_56

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_050-2020__30_01_2021-20_22_39

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2020_SMHV_F_052-2020__31_01_2021-23_10_17

Ajuts MITMA 2020: Resolucions Desfavorables

DESISTIMENT:

Llistat_resolució_desistiment_MIFO_2020_SMHV_D_002-2020__20_02_2021-14_00_57

Llistat_resolució_desistiment_MIFO_2020_SMHV_D_003-2020__20_02_2021-17_26_57

Llistat_resolució_desistiment_MIFO_2020_SMHV_D_004-2020__20_02_2021-20_21_09

Llistat_resolució_desistiment_MIFO_2020_SMHV_D_005-2020__21_02_2021-00_31_46

Llistat_resolució_desistiment_MIFO_2020_SMHV_D_006-2020__21_02_2021-10_17_21

Llistat_resolució_desistiment_MIFO_2020_SMHV_D_011-2020__22_02_2021-13_11_56

Llistat_resolució_desistiment_MIFO_2020_SMHV_D_012-2020__22_02_2021-16_36_56

Llistat_resolució_desistiment_MIFO_2020_SMHV_D_013-2020__22_02_2021-20_14_03

Llistat_resolució_desistiment_MIFO_2020_SMHV_D_014-2020__22_02_2021-23_45_56

Llistat_resolució_desistiment_MIFO_2020_SMHV_D_015-2020__23_02_2021-09_08_22

Llistat_resolució_desistiment_MIFO_2020_SMHV_D_007-2020__24_02_2021-23_51_12

Llistat_resolució_desistiment_MIFO_2020_SMHV_D_008-2020__25_02_2021-03_26_04

DENEGACIÓ:

Llistat_resolució_denegació_MIFO_2020_SMHV_D_001-2020__20_02_2021-10_26_42

Llistat_resolució_denegació_MIFO_2020_SMHV_D_002-2020__20_02_2021-14_01_09

Llistat_resolució_denegació_MIFO_2020_SMHV_D_003-2020__20_02_2021-17_27_05

Llistat_resolució_denegació_MIFO_2020_SMHV_D_004-2020__20_02_2021-20_21_19

Llistat_resolució_denegació_MIFO_2020_SMHV_D_005-2020__21_02_2021-00_32_02

Llistat_resolució_denegació_MIFO_2020_SMHV_D_006-2020__21_02_2021-10_17_27

Llistat_resolució_denegació_MIFO_2020_SMHV_D_009-2020__21_02_2021-22_41_05

Llistat_resolució_denegació_MIFO_2020_SMHV_D_010-2020__22_02_2021-10_23_19

Llistat_resolució_denegació_MIFO_2020_SMHV_D_011-2020__22_02_2021-13_12_04

Llistat_resolució_denegació_MIFO_2020_SMHV_D_012-2020__22_02_2021-16_37_04

Llistat_resolució_denegació_MIFO_2020_SMHV_D_013-2020__22_02_2021-20_14_10

Llistat_resolució_denegació_MIFO_2020_SMHV_D_014-2020__22_02_2021-23_46_13

Llistat_resolució_denegació_MIFO_2020_SMHV_D_015-2020__23_02_2021-09_08_32

Llistat_resolució_denegació_MIFO_2020_SMHV_D_007-2020__24_02_2021-23_51_26

Llistat_resolució_denegació_MIFO_2020_SMHV_D_008-2020__25_02_2021-03_26_16

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici

Accessibilitat