Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Tauler d'Anuncis OLH, Actes i Legislació d'Habitatge

Publicació d'informacions oficials de l'Oficina Local d'Habitatge i legislació d'Habitatge.

Consulta el Reglament del Consell Municipal de l’Habitatge.

Legislació d'Habitatge i Tauler Publicacions OLH

Acta_sorteig_habitatges_Casa_Feliu_26 de gener de 2023_3_signatures membres mesa

Acta_sorteig_habitatges_Casa_Feliu 26 de gener de 2023

Tauler_d_Anuncis_signat_Resol Adm i Excl DEFINITIVA CASA FELIU 20230116

Tauler_d_Anuncis_signat_Resol Adm i Excl Provisional CASA FELIU 20221219

LLEI 11/2020 del 18 de setembre de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge

Guia de la Llei 11/2020 de contenció de preus de lloguer

Protecció de consumidors en situació de vulnerabilitat I llançament de persones okupes BOE-A-2021-793

D_LLEI 502020 9 desembre mesures urgents promoció d'habitatge protecció oficial HPO i noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer 1826703

Habitatges buits i ofertes de lloguer social, anul_lació TC esp del D Llei cat 17_2019 de 23 desembre  mesures urgents accés habitatge

RESOLUCIÓ TES/889/2021 convocatòria subvencions arranjament interior habitatges persones grans 2021 1843895

RESOLUCIÓ VPD/1959/2021 ampliació termini de la Resolució TES/889/2021  1859342

CAT-20210723_-Resolucio-Compensacio-propietaris-suspensio-COVID-revisat

Protecció social per a persones vulnerables arran  Covid BOE-A-2021-13259

BOE 17456 RDecreto-ley 21/2021, de 26 d'octubre, pròrroga mesures protecció social en situacions de vulnerabilitat social i econòmica

DOGC ORDRE EMT/219/2021 Subvencions a cooperatives d'habitatges en cessio d'ús

BOE-A-2022-802_Bo Lloguer Jove i Pla Estatal per a l'accés a l'Habitatge 2022-2025

LLEI 1/2022, 3 març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge

RESOLUCIÓ DSO8252022, de 22 de març 1898209 Subv millora efic energ hab next gen EU

Ajuts PEEU Prestacions Econòmiques d'Especial Urgència

Requeriments_documentació_Requeriment__SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_11_03_2021-14_59_18

Requeriments_documentació_Requeriment__SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_12_03_2021-09_51_36

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_24_03_2021-09_14_54

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_003-2020_Ajuntament_de_Vilafranca__26_03_2021-11_07_40

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_045-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__16_04_2021-15_35_36

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_052-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__08_05_2021-15_12_06

Resolució_favorable_COVID_SMHV_F_027-2020_Ajuntament_de_Vilafranca__23_04_2021-11_42_03

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_19_05_2021-13_59_09

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_10_06_2021-13_16_24

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_Lloguer_SMHV_D_006-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__11_06_2021-08_24_26

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_13_07_2021-11_16_49

Requeriments_documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge__VG_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_15_07_2021-10_56_47

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_168-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__16_07_2021-16_10_56

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Continuïtat_SMHV_F_169-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__16_07_2021-16_21_25

Requeriments_documentació_Requeriment_LloguerCovid_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_20_07_2021-12_23_28

Requeriments_documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge__VG_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_20_07_2021-12_14_36

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_190-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__09_09_2021-13_43_05

Requeriments_documentació_Requeriment_QuotesHipotecàries_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_21_09_2021-11_45_29

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_205-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__29_09_2021-13_41_24

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_VG_PARTIDA_1541_Continuïtat_SMHV_F_207-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__29_09_2021-15_02_09

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_Lloguer_SMHV_D_034-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__21_10_2021-14_04_08

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_274-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__16_11_2021-14_26_01

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_21_12_2021-12_06_49

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_LloguerCovid_SMHV_D_057-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__29_12_2021-11_58_42

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_326-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__31_12_2021-11_12_19

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_Lloguer_SMHV_D_001-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__13_01_2022-14_51_49

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_25_01_2022-12_29_33

Resolució_conjunta_desestiment_PEEU_Lloguer_SMHV_D_005-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__27_01_2022-15_19_52

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_VG_PèrduaHabitatge_SMHV_F_022-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__26_01_2022-14_27_59

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_REN_VG_PèrduaHabitatge_SMHV_F_031-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__02_02_2022-14_59_15

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_Lloguer_SMHV_D_011-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__10_02_2022-13_43_04

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_22_02_2022-12_11_11

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_24_02_2022-11_53_08

Resolució_conjunta_desestiment_MD_PEEU_Lloguer_SMHV_D_014-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__24_02_2022-14_18_53

Resolució_conjunta_desestiment_MD_PEEU_QuotesHipotecàries_SMHV_D_020-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__04_03_2022-12_36_21

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_069-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__08_03_2022-13_13_48

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_07_04_2022-12_36_12

Requeriments_documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge__VG_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_07_04_2022-12_38_04

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_VG_PèrduaHabitatge_SMHV_D_033-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__05_04_2022-13_30_13

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_077-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__09_03_2022-14_03_07

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_Lloguer_SMHV_D_036-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__03_05_2022-13_08_38

Requeriments_documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_05_05_2022-12_17_20

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_PèrduaHabitatge_SMHV_F_165-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__20_05_2022-14_21_24

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_VG_PARTIDA_1541_PèrduaHabitatge_SMHV_F_247-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__22_07_2022-14_09_42

Requeriments_documentació_Requeriment_Continuïtat__VG_REN_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_02_08_2022-12_49_34

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_04_08_2022-13_08_31

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_LloguerCovid_SMHV_D_068-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__06_09_2022-13_51_56

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_REN_VG_PèrduaHabitatge_SMHV_D_065-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__06_09_2022-13_48_20

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_REN_VG_PARTIDA_1541_Continuïtat_SMHV_F_264-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__09_09_2022-14_16_12

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_13_09_2022-13_07_48

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_266-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__13_09_2022-11_17_51

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Continuïtat_SMHV_F_270-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__16_09_2022-13_59_40

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_268-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__16_09_2022-13_49_27

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_REN_Continuïtat_SMHV_F_270-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__16_09_2022-13_59_37

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_28_09_2022-08_45_21

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_29_09_2022-13_03_40

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_Lloguer_SMHV_D_075-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__04_10_2022-14_22_13

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_04_10_2022-12_27_35

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_VG_PARTIDA_1541_PèrduaHabitatge_SMHV_F_316-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__28_10_2022-13_48_42

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_328-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__11_11_2022-14_19_04

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_REN_VG_PARTIDA_1541_PèrduaHabitatge_SMHV_F_346-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__25_11_2022-14_04_34

Resolució_conjunta_desestiment_MD_PEEU_Lloguer_SMHV_D_092-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__29_11_2022-14_00_13

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_361-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__14_12_2022-14_26_00

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_REN_VG_PARTIDA_1541_PèrduaHabitatge_SMHV_F_362-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__14_12_2022-14_27_36

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_VG_PARTIDA_1541_Continuïtat_SMHV_F_364-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__14_12_2022-14_28_54

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_19_01_2023-13_12_28

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_31_01_2023-12_35_14

Requeriments_documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge__VG_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_16_02_2023-13_44_34

Requeriments_documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_07_02_2023-12_45_20

Requeriments_documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_21_02_2023-13_27_15

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_Lloguer_SMHV_D_009-2023_Ajuntament_de_Vilafranca__07_02_2023-12_55_54

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_009-2023_Ajuntament_de_Vilafranca__27_01_2023-13_51_10

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_VG_PARTIDA_1541_Continuïtat_SMHV_F_012-2023_Ajuntament_de_Vilafranca__27_01_2023-13_56_17

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_090-2023_Ajuntament_de_Vilafranca__15_04_2023-13_52_42

RESERVES 2023

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_09_05_2023-14_15_13

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_Lloguer_SMHV_D_035-2023_Ajuntament_de_Vilafranca__02_05_2023-14_20_23

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_114-2023_Ajuntament_de_Vilafranca__12_05_2023-14_09_32

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_VG_PARTIDA_1541_Continuïtat_SMHV_F_117-2023_Ajuntament_de_Vilafranca__12_05_2023-14_14_37

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_REN_PèrduaHabitatge_SMHV_F_202-2023_Ajuntament_de_Vilafranca__28_07_2023-10_31_37.pdf

Resolucio_conjunta_favorable_peeu_ren_vg_partida_1541_perduahabitatge_smhv_f229-2023_ajuntament_de_vilafranca_22_09_2023-13_56_02.pdf

Ajuts al lloguer Bo Jove LB 2022

Llistat_resolució_favorable_LB_2022_SMHV_F_001-2022__22_09_2022-18_47_21

Llistat_resolució_favorable_LB_2022_SMHV_F_002-2022__22_09_2022-19_32_28

Llistat_resolució_favorable_LB_2022_SMHV_F_003-2022__22_09_2022-20_21_06

Llistat_resolució_favorable_LB_2022_SMHV_F_004-2022__22_09_2022-21_11_10

Llistat_resolució_favorable_LB_2022_SMHV_F_005-2022__22_09_2022-22_00_35

Llistat_resolució_favorable_LB_2022_SMHV_F_006-2022__22_09_2022-22_47_26

Llistat_resolució_favorable_LB_2022_SMHV_F_007-2022__22_09_2022-23_36_49

Llistat_resolució_denegació_LB_2022_SMHV_D_009-2022__14_02_2023-16_22_45

Llistat_resolució_denegació_LB_2022_SMHV_D_008-2022__14_02_2023-15_02_09

Llistat_resolució_denegació_LB_2022_SMHV_D_007-2022__14_02_2023-12_11_09

Llistat_resolució_denegació_LB_2022_SMHV_D_006-2022__15_02_2023-00_30_15

Llistat_resolució_denegació_LB_2022_SMHV_D_005-2022__14_02_2023-23_26_34

Llistat_resolució_denegació_LB_2022_SMHV_D_003-2022__14_02_2023-21_31_16

Llistat_resolució_denegació_LB_2022_SMHV_D_002-2022__14_02_2023-20_27_53

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_024-2022__15_02_2023-15_48_08

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_023-2022__15_02_2023-14_57_19

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_022-2022__15_02_2023-14_02_02

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_021-2022__15_02_2023-13_07_44

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_020-2022__15_02_2023-12_15_47

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_019-2022__15_02_2023-11_23_37

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_018-2022__15_02_2023-10_32_09

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_017-2022__15_02_2023-09_38_32

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_016-2022__15_02_2023-08_45_13

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_015-2022__15_02_2023-07_54_48

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_014-2022__15_02_2023-07_00_38

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_013-2022__15_02_2023-06_05_14

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_012-2022__14_02_2023-19_18_17

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_011-2022__14_02_2023-18_16_05

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_010-2022__14_02_2023-17_19_26

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_009-2022__14_02_2023-16_22_43

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_008-2022__14_02_2023-15_02_08

Ajuts al lloguer MITMA 2022

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_13_09_2022-13_48_36

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_28_09_2022-13_23_14

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_28_09_2022-13_23_14_

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_018-2022__25_11_2022-10_05_49

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_001-2022__19_11_2022-11_26_43

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_002-2022__19_11_2022-12_29_41

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_003-2022__19_11_2022-13_35_24

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_004-2022__19_11_2022-15_17_18

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_006-2022__19_11_2022-16_54_20

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_007-2022__19_11_2022-17_39_13

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_008-2022__19_11_2022-18_26_02

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_009-2022__19_11_2022-19_19_59

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_010-2022__19_11_2022-20_03_25

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_011-2022__19_11_2022-20_55_09

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_019-2022__13_12_2022-11_50_52

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_020-2022__13_12_2022-12_42_16

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_021-2022__13_12_2022-13_34_30

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_022-2022__13_12_2022-14_18_13

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_023-2022__13_12_2022-15_09_45

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_024-2022__13_12_2022-15_58_31

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_029-2022__21_12_2022-09_48_48

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_030-2022__21_12_2022-10_40_43

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_031-2022__21_12_2022-11_52_02

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_032-2022__21_12_2022-12_44_29

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_037-2022__22_12_2022-15_04_30

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_038-2022__31_12_2022-07_49_51

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_001-2022__21_02_2023-14_30_05

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_002-2022__21_02_2023-15_34_26

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_003-2022__21_02_2023-16_43_36

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_004-2022__21_02_2023-17_52_38

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_005-2022__21_02_2023-19_02_50

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_006-2022__21_02_2023-20_10_50

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_007-2022__21_02_2023-21_17_46

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_016-2022__22_02_2023-16_45_10

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_017-2022__22_02_2023-17_50_59

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_018-2022__22_02_2023-18_56_18

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_019-2022__22_02_2023-20_13_04

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_020-2022__22_02_2023-21_15_55

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_021-2022__22_02_2023-22_18_21

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2022_SMHV_D_004-2022__21_02_2023-17_52_37

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2022_SMHV_D_005-2022__21_02_2023-19_02_48

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2022_SMHV_D_007-2022__21_02_2023-21_17_45

Ajuts al lloguer Jove LV 2022

Llistat convocatoria restringida LV 2022_SMHV_D_001-2023__28_02_2023-15_31_04

Requeriment_documentació_LV_Requeriment_15_11_2022-11_50_55

Llistat_resolució_favorable_LV_2022_SMHV_F_001-2022__29_12_2022-11_02_51

Llistat_resolució_favorable_LV_2022_SMHV_F_002-2022__29_12_2022-12_06_26

Llistat_resolució_favorable_LV_2022_SMHV_F_003-2022__29_12_2022-12_51_08

Llistat_resolució_favorable_LV_2022_SMHV_F_004-2022__29_12_2022-13_54_46

Llistat_resolució_favorable_LV_2022_SMHV_F_005-2022__29_12_2022-14_38_05

Llistat_resolució_favorable_LV_2022_SMHV_F_006-2022__29_12_2022-15_23_12

Llistat_resolució_favorable_LV_2022_SMHV_F_007-2022__29_12_2022-16_06_14

Llistat_resolució_favorable_LV_2022_SMHV_F_008-2022__29_12_2022-17_02_13

Llistat_resolució_favorable_LV_2022_SMHV_F_009-2022__29_12_2022-17_48_28

Llistat_resolució_denegació_LV_2022_SMHV_D_001-2022__17_02_2023-13_51_01

Llistat_resolució_denegació_LV_2022_SMHV_D_002-2022__17_02_2023-11_17_46

Llistat_resolució_denegació_LV_2022_SMHV_D_003-2022__17_02_2023-14_52_43

Llistat_resolució_denegació_LV_2022_SMHV_D_004-2022__17_02_2023-15_52_40

Llistat_resolució_denegació_LV_2022_SMHV_D_005-2022__17_02_2023-16_51_36

Llistat_resolució_denegació_LV_2022_SMHV_D_006-2022__17_02_2023-18_15_48

Llistat_resolució_denegació_LV_2022_SMHV_D_007-2022__17_02_2023-19_13_37

Llistat_resolució_denegació_LV_2022_SMHV_D_008-2022__17_02_2023-20_12_08

Llistat_resolució_denegació_LV_2022_SMHV_D_009-2022__17_02_2023-21_11_45

Llistat_resolució_denegació_LV_2022_SMHV_D_013-2022__18_02_2023-06_07_14

Llistat_resolució_denegació_LV_2022_SMHV_D_014-2022__18_02_2023-07_41_07

Llistat_resolució_desistiment_LV_2022_SMHV_D_001-2022__17_02_2023-13_51_00

Llistat_resolució_desistiment_LV_2022_SMHV_D_002-2022__17_02_2023-11_17_45

Llistat_resolució_desistiment_LV_2022_SMHV_D_003-2022__17_02_2023-14_52_42

Llistat_resolució_desistiment_LV_2022_SMHV_D_005-2022__17_02_2023-16_51_35

Llistat_resolució_desistiment_LV_2022_SMHV_D_006-2022__17_02_2023-18_15_47

Llistat_resolució_desistiment_LV_2022_SMHV_D_007-2022__17_02_2023-19_13_36

Llistat_resolució_desistiment_LV_2022_SMHV_D_009-2022__17_02_2023-21_11_44

Llistat_resolució_complementària_LV_2022_SMHV_RC_001-2023__28_04_2023-13_11_38

Llistat_resolució_complementària_LV_2022_SMHV_RC_002-2023__28_04_2023-14_09_15

 

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici

Accessibilitat