Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Circulació i estacionament de vehicles

Tenir una mobilitat creixent i diversa, sense hipotecar la qualitat de vida, el medi ambient i la fluïdesa del trànsit són els objectius que es volen assolir a la nostra ciutat.

En aquest sentit es pretén millorar l'ordenació del trànsit, aplicant mesures reductores de la velocitat, i ordenant l’estacionament lliure i els estacionaments reservats, entre d'altres accions.  

Zones d'estacionament públic

 Consulta el plànol de les zones d'estacionament públic a Vilafranca del Penedès:

 

 (clica sobre la imatge per a veure-la més gran)

 

Estacionament Zona Blava

 Consulta el plànol de l'estacionament i zones d'influència de zona blava:

 (clica sobre la imatge per a veure-la més gran)

 

Estacionament mobilitat reduïda

Reserva genèrica
Es concedirà una reserva genèrica quan la persona amb mobilitat reduïda compleixi amb els següents requisits:

 • Que l'adreça on es demani la reserva sigui la residència d'empadronament o bé el lloc habitual de treball de la persona amb mobilitat reduïda
 • Que al persona amb mobilitat reduïda no disposi de plaça d'aparcament al seu edifici de residència o al lloc habitual de treball, ni tampoc en un radi de 60 metres a la rodona en ambdós casos.
 • Que no existeixi una reserva del mateix tipus en un radi de 60 metres a la rodona.
 • Que no hi hagi reserves d'estacionament sota control horari (zona blava) en un radi de 60 metres a la rodona.
 • Tenir vigent la Targeta d'Aparcament per a persona amb mobilitat reduïda que tramita el servei de Benestar Social de l'Ajuntament.
 • Presentar el Dictamen Tècnic Facultatiu de la valoració del grau de discapacitat que expedeix el departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
 • Que l'esmentat Dictamen Tècnic Facultatiu determini un grau de discapacitat superior al 65% i confirmi que efectivament supera el barem de mobilitat.

Reserves exclusives (amb matrícula)
Es concedirà una reserva exclusiva (amb matrícula) quan la persona amb mobilitat reduïda compleixi amb els següents requisits:

 • Que l'adreça on es demani la reserva sigui la residència d'empadronament o bé el lloc habitual de treball de la persona amb mobilitat reduïda
 • Que al persona amb mobilitat reduïda no disposi de plaça d'aparcament al seu edifici de residència o al lloc habitual de treball, ni tampoc en un radi de 60 metres a la rodona en ambdós casos.
 • Tenir vigent la Targeta d'Aparcament per a persona amb mobilitat reduïda que tramita el servei de Benestar Social de l'Ajuntament.
 • Presentar el Dictamen Tècnic Facultatiu de la valoració del grau de discapacitat que expedeix el departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
 • Que l'esmentat Dictamen Tècnic Facultatiu determini un grau de discapacitat superior al 80% i confirmi que efectivament supera el barem de mobilitat.
 • Quan també es donin qualsevol de les següents circumstàncies:
  • Que el Dictamen Tècnic Facultatiu certifiqui que la persona amb discapacitat necessita del concurs d’una altra persona per a realitzar actes essencials de la vida diària
  • Que quedi especificat en algun informe emès per un organisme competent que la persona discapacitada no es pot quedar sola davant la vivenda mentre l’acompanyant va a aparcar.

Consulteu la normativa de referència en aquest document (pdf)

Estacionament per a càrrega i descàrrega

S’autoritzaran reserves per a la realització de tasques de càrrega i descàrrega quan es compleixin els següents requisits:

 • Que no hi hagi cap altre reserva en el mateix tram de carrer (entre cantonades) ni tampoc en un radi de 60m a la rodona.
 • Que en el tram de carrer (entre cantonades) hi hagi més d’un comerç o activitat econòmica que es pugui beneficiar de l’espai habilitat
 • Que sigui evident que existeix un ritme diari de tasques de càrrega i descàrrega pel conjunt de comerços del tram de carrer.
 • Que la reserva sigui per a un carrer que no estigui dins l’illa de vianants ni tampoc en un carrer de prioritat invertida i que l’amplada del vial ho permeti.

Paràmetres de les reserves de càrrega i descàrrega:

 • Les reserves podran tenir les següents franges horàries:
  • 8.00 a 13.00h
  • 17.00 a 20.00h
  • 8.00 a 13.00h + 17.00 a 20.00h
  • 8.00 a 20.00h
 • Les reserves s’autoritzaran preferentment pel període de dilluns a divendres, encara que també es contemplarà la possibilitat d’ampliar a dissabte si es justifica aquesta necessitat.
 • Les reserves tindran unes mides que oscil·laran, depenent de cada cas, entre els 12 i els 15 metres de longitud.
 • Les reserves es senyalitzaran seguint les mesures especificades en el Manual de Normes Bàsiques incloses en el Pla de Senyalització aprovat per la Junta de Govern Local del 21 de desembre del 2012.

Consulta la normativa de referència en aquest document (pdf)

 

Instal·lació de passos remuntats o altres reductors de velocitat

Es valorarà la instal·lació d'un pas remuntat sempre i quan es donin com a mínim dos dels següents condicionants:

 • Tractar-se d'un vial urbà suficientment llarg per assolir una velocitat elevada (100 metres mínim).
 • Tractar-se d'un vial urbà pròxim a una llar d'infants, escola, institut o qualsevol altre centre de formació.
 • Tractar-se d'un vial urbà amb un elevat flux diari de vianants.

I en cap cas es construiran passos remuntats si es dóna alguna de les següents situacions:

 • Tractar-se d'un tram de carrer pròxim a centres sanitaris, parc de bombers o dependències policials.
 • Tractar-se d'una via que suporti una intensitat mitjana de trànsit superior als 5000 vehicles al dia.
 • Tractar-se d'un tram de carrer amb més de dos carrils a creuar.
 • Tractar-se d'un vial urbà que ja té un altre pas remuntat a menys de 200 metres.

Consulta les característiques constructives dels passos remuntats i rampes, la seva senyalització i la possibilitat d'instal·lar bandes sonores en aquest document (pdf).

Aparcament amb horari limitat i regulat

L’aparcament ubicat damunt la llosa de la via del tren, entre l’Arxiu Històric Comarcal i el passeig Rafael Soler, i amb accés pel carrer Camp del Cellerot, comprèn 80 places d’estacionament limitat i regulat.

L’estacionament és lliure i gratuït, però els dies laborables (de dilluns a dissabte), entre les 8 i les 20h, és obligatori col·locar un disc horari en el que cal indicar l’hora d’inici de l’aparcament.  

El temps màxim d’estacionament és de 2h i 30 min.

Aquests discos es poden obtenir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (c/ Cort, 14) o a l’edifici de l’Enològica (c/ Amàlia Soler, 29).

  

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici

Accessibilitat