Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Dades de població

Dades de població amb data 1 de gener de 2021

L'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) publica dades oficials sobre Vilafranca.

Podeu consultar les estadísitiques anuals anterior en el segünet enllaç.

Xifres i gràfiques elaborades a partir del Padró Municipal d'Habitants:

Població: 40.410 habitants
Joves: 16,66%
Gent gran: 18,08%
Edat mitjana: 42 anys

 

Població estrangera: 5.805 habitants
Joves: 17,43%
Gent gran: 3,62%
Edat mitjana: 34 anys

 

Població autòctona: 34.605 habitants
Joves: 16,53%
Gent gran: 20,50%
Edat mitjana: 43 anys

 

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici

Accessibilitat