Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Acte d'agenda

divendres17març '23

Una reflexió sobre la violència de gènere el 2023, una visió en clau de Drets Humans

Dates i lloc: 

Divendres 17 de març de 2023
L'Escorxador

Horari: 

A les 19.30h.

Organització i contacte: 
Amnistia Internacional Alt Penedès
17/03/2023 - 19:30

Al Congrés dels Diputats  el 2017, es va signar el primer Pacte d’Estat en Matèria de Violència de Gènere,  tot seguint les recomanacions del 2011 del Conveni del Consell d'Europa sobre la Prevenció i Lluita contra la Violència contra la Dona. Aquest conveni és conegut com a Conveni d'Istanbul: advocava per reconèixer com a violència de gènere tota mena de violència exercida contra les dones pel sol fet de ser-ho.

S’han dictat Lleis a l’Estat espanyol, que han intentat aconseguir que els pactes de Nacions Unides, de la Comunitat Europea i les  legislacions nacionals promoguin una societat més equilibrada entre dones i homes:

 *Declaració sobre l'eliminació de la violència contra la dona, Nacions Unides 2/12/1993

*Violència contra les dones: declaració al Parlament Europeu 24/11/2012

*Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

*Llei 5/2008 de Catalunya, del dret de les dones per  a eradicar la violència masclista.

*Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual.

 Davant del fet real d’un marc jurídic com el que exposem, i de les notícies constants sobre les agressions,  com podem entendre el fenomen de la violència envers les dones? Quines són les seves arrels històriques i socials; quina mentalitat generalitzada permet aquest fenomen?  Quina legislació més específica necessita? Quins costums i mentalitats, referides als dos sexes conjuntament, caldria desterrar? Quins elements destacaríem en el camp de l’educació d’infants i adolescents? Les xarxes socials faciliten el fenomen violència vers les dones?

 Davant del fet real d’un marc jurídic com el que exposem, i de les notícies constants sobre les agressions,  com podem entendre el fenomen de la violència envers les dones? Quines són les seves arrels històriques i socials; quina mentalitat generalitzada permet aquest fenomen?  Quina legislació més específica necessita? Quins costums i mentalitats, referides als dos sexes conjuntament, caldria desterrar? Quins elements destacaríem en el camp de l’educació d’infants i adolescents? Les xarxes socials faciliten el fenomen violència vers les dones?

 De tot plegat en parlarem el proper dia 17 de març, amb una mirada prou àmplia per tal de veure’n els elements més bàsics.

Intervindran:

-          Alba Garcia Sánchez, Tècnica en Polítiques Públiques de Dones, de prevenció i atenció a les violències i d'Igualtat de Gènere a l'ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  i va tenir responsabilitats de polítiques de gènere al Departament d'Interior de la Generalitat, a la Sectorial de Dones de Comissions Obreres, i docent a la UAB.

-          Belén Moreno Claverías, professora titular d’Història de la Universitat d’Oviedo.

Ha publicat Veus de dones: la II República i la Guerra Civil a Vilafranca del Penedès, i altres . Treballa temes de Història econòmica de l’Edat Moderna i contemporània.

Moderarà: Josep Forns Vàrias, periodista i psicòleg.


pujar inici